وب سایت پرشین وی ال با هدف ایجاد بستری مناسب برای  انجام پروژه های مختلف کامپیوتری و اینترنتی و هر نوع کاری که قابلیت برون سپاری اینترنتی را داشته باشد راه اندازی شده است.هم اکنون شما از نسخه شماره ۳ این وب سایت استفاده مینمایید.

برای ایجاد رضایت مندی بیشتر مشتریان و همچنین تامین رضایت خاطر ایشان،در وب سایت پرشین وی ال امکاناتی قرار داده شده است که در سایر وب سایت های موجود ایرانی وجود ندارد از قبیل ضمانت اجرای انجام کار (کارفرما مبلغی برای ضمانت انجام کار برای پیمان کار در نظر میگیرد و در صورت انجام ندادن پروژه توسط پیمان کار مبلغ به حساب کارفرما واریز میگردد.) و همچنین بخش قرارداد ها (برای ایجاد قرارداد مجازی و محضری با ضمانت اجرایی مالی)که موجبات ارامش خیال کارفرما را فراهم می نمایید.

بدین ترتیب پیمان کارانی که توانایی انجام کار را ندارند در وب سایت ما ثبت نام نمی نمایند و کارفرما پروژه خود را تنها به افراد ماهر معرفی میکند.شایان ذکر است که در وب سایت های مشابه به دلیل نبودن ضمانت های اجرایی، بارها مشاهده شده که پیمان کارانی که توانایی انجام یک پروژه بسیار سطح پایین را ندارند ،در پروژه های بزرگ شرکت نموده و در نهایت باعث عدم اطمینان و رضایت کارفرمایان شده اند.

هرگونه انتقاد و نیز شکایتی را میتوانید با شماره و ۰۱۳۳۳۶۶۶۳۸۹ و یا ادرس ایمیل  info@persianvl.com در میان بگذارید.