محتوای پروژه(با دقت مطالعه کنید!)
کارگذار :   majid_00   پروژه :   ویژه سطح ۲   نوع زمان بندی :   پاره وقت   مهلت :   ۳۰ روز  
طراحی یک نرم افزار اندروید که کاملا کپی برداری از نرم ازار Pipedata ST باشد.

نرم افزار همراه سورس باز ارائه گردد.

تنها در صفحات لوگوی مورد نظر قرار بگیرد و ظاهر نرم افزار نیز کاملا شبیه مورد ارائه شده باشد بعضی از قسمتها لازم است بجای متن انگلیسی ، فارسی سازی شود که متعاقبا اعلام خواهد شد و ترجمه ارائه میگردد.

کاستومایز تنها در ظاهر اعمال میشود.

پشتیبانی کامل توسط طراح تا تائید نهایی مورد نیاز است.
حداقل هزینه :   ۲۰۰۰۰۰۰   حداکثر هزینه:   ۴۰۰۰۰۰۰   پیش پرداخت :   ۱۵۰۰۰۰۰ روز  
مبلغ مورد نظر کارفرما جهت تضمین کار توسط پیمانکار ۵۰۰۰۰۰۰ ريال.شما میتوانید مبلغ کمتری نیز به وی پیشنهاد دهید.
برچسب های پروژه

در صورتیکه از نظر شما مبلغ پیشنهادی مناسب نمی باشد مبلغ پیشنهادی خود را در قسمت ارائه پیشنهاد مشخص نمایید.

اطلاعات مروبوط به کارفرما را با کلیک کردن بر روی نام حساب کاربریش مشاهده نمایید.

روند انجام پروژه به این صورت است که مبلغ پیش پرداخت توسط کارفرما به حساب سایت واریز خواهد شد،کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان مشخص شده پروژه را آماده مینماید،پروژه را در اختیار کارفرما قرار میدهد.زمانیکه پروژه را تایید نمود (کارفرما) مبلغ مورد نظر به حساب کاربر (پیمان کار) واریز می شود.

مهلت زمان لازم برای انجام پروژه است.این زمان از لحظه ای که کارگذار پروژه را واگذار نماید محاسبه می شود و تا پایان مهلت مقرر شده پروژه باید آماده گردد.

اگر کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان لازم نتواند پروژه را تحویل دهد،کارگذار اجازه دارد پروژه را به کاربر دیگری تحویل دهد.همچنین ضرر ناشی از عدم تحویل به موقع پروژه از کاربر کسر میگردد و به حساب کارگذار واریز می شود.

پروژه هایی که به صورت تمام وقت تعریف شده اند ،پروژه هایی هستند که کارگذار آنها را تمام وقت تشخیص داده است.ممکن است شما بتوانید پروژه مورد نظر را به صورت پاره وقت و در همان زمان مورد نظر کارگذار انجام دهید.

قیمت پیشنهادی:   ۲۰۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۱۰۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۳۰ روز
ضمانت انجام کار:   ۵۰۰۰۰۰ ريال
پیام خصوصی خودتون رو چک بفرمایید.بنده برای اینکه kjhjhvgvثابت کنم این کار رو برای شما انجام میدم به مزانی که گفتم نیز حاظرم ضمانت انجام کار بذارم.