محتوای پروژه(با دقت مطالعه کنید!)
کارگذار :   yaghub.zakeri   پروژه :   عادی بدون سطح   نوع زمان بندی :   پاره وقت   مهلت :   ۱۰ روز  
با سلام یک سیستم تحت ویندوز مدیریت کارمندان میخوام طراحی کنید که موارد زیر را دارا باشد.قابلیت فروش هم داشته باشد به نوعی که فقط یک رایانه استفاده شود و برای رایانه های بیشتر کد خریداری شود از ما
موارد:
۱- مشخصات کارمندان
۲- درآمدهای واریزی: واریزی های اولیه کارمندان، فروش بانک ، فروش فایل های تکی فایل
۳- عملیات زیر مجموعه گیری کارمندان
۴- هزینه های جاری: خرید ملزومات(کارمندان و فروشگاه)، حقوق روزانه کارمندان، واریزی ها بابت طرح های تشویقی،مسابقات و پورسانت و زیر مجموعه گیری
۵- فیش حقوقی(روزانه،ماهانه، سالانه برای کارمندان)
۶- گزارشات: مای و تعداد فایل ها. کارمندان جداجدا. کل کارمندان و کل فروشگاه
توضیحات بیشتر اختصاصی
لطفا کسانی که از عهده کار واقعا بر میان پیشنهاد بدن.
اولویت با کسانیست که نمونه کار در این زمینه ارائه دهند و قیمت منصفانه و زمان انجام کار را از امروز استارت بزنن و سرشون تقریبا خلوت باشه چون ما به اینکار در زمان اندک نیاز داریم
حداقل هزینه :   ۵۰۰۰۰۰۰   حداکثر هزینه:   ۱۰۰۰۰۰۰۰   پیش پرداخت :   ۲۰۰۰۰۰۰ روز  
مبلغ مورد نظر کارفرما جهت تضمین کار توسط پیمانکار ۷۵۰۰۰۰۰ ريال.شما میتوانید مبلغ کمتری نیز به وی پیشنهاد دهید.
توانایی های مورد نیاز پروژه از دیدگاه کارگذار:
برچسب های پروژه , , , ,

در صورتیکه از نظر شما مبلغ پیشنهادی مناسب نمی باشد مبلغ پیشنهادی خود را در قسمت ارائه پیشنهاد مشخص نمایید.

اطلاعات مروبوط به کارفرما را با کلیک کردن بر روی نام حساب کاربریش مشاهده نمایید.

روند انجام پروژه به این صورت است که مبلغ پیش پرداخت توسط کارفرما به حساب سایت واریز خواهد شد،کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان مشخص شده پروژه را آماده مینماید،پروژه را در اختیار کارفرما قرار میدهد.زمانیکه پروژه را تایید نمود (کارفرما) مبلغ مورد نظر به حساب کاربر (پیمان کار) واریز می شود.

مهلت زمان لازم برای انجام پروژه است.این زمان از لحظه ای که کارگذار پروژه را واگذار نماید محاسبه می شود و تا پایان مهلت مقرر شده پروژه باید آماده گردد.

اگر کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان لازم نتواند پروژه را تحویل دهد،کارگذار اجازه دارد پروژه را به کاربر دیگری تحویل دهد.همچنین ضرر ناشی از عدم تحویل به موقع پروژه از کاربر کسر میگردد و به حساب کارگذار واریز می شود.

پروژه هایی که به صورت تمام وقت تعریف شده اند ،پروژه هایی هستند که کارگذار آنها را تمام وقت تشخیص داده است.ممکن است شما بتوانید پروژه مورد نظر را به صورت پاره وقت و در همان زمان مورد نظر کارگذار انجام دهید.

قیمت پیشنهادی:   ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۶۰ روز
ضمانت انجام کار:   ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال
جزییات بیشتر در پیام خصوصی برای شما ارسال شد.   
قیمت پیشنهادی:   ۴۰۰۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۸۰ روز
ضمانت انجام کار:   ۷۵۰۰۰۰۰ ريال
لطفا از طریق پیام خصوصی پیگیری نمایید.   
قیمت پیشنهادی:   ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۳۵۰۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۵۰ روز
ضمانت انجام کار:   ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال
به بهترین حالت کد نویسی می شود . با تجربه چندین ساله در پیاده سازی سیستم های اتوماسیون اداری   
قیمت پیشنهادی:   ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۳۰ روز
ضمانت انجام کار:   ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال