محتوای پروژه(با دقت مطالعه کنید!)
کارگذار :   zahra.m   پروژه :   عادی بدون سطح   نوع زمان بندی :   پاره وقت   مهلت :   ۳ روز  
یه متن اینگلیسی دارم که میخوام به فارسی ترجمه بشه.متن در مورد برنامه نویسی هست و زیاد پیچیده گی هم نداره چون یه مقدارش رو بیرون دادم ترجمه کردن دو روزه بهم تحویل دادن اما الان دیگه اون کافی نت فرصت نداره و باید خودم دست به کار شم.
حداقل هزینه :   ۵۰۰۰۰۰   حداکثر هزینه:   ۱۰۰۰۰۰۰   پیش پرداخت :   ۲۰۰۰۰۰ روز  
توانایی های مورد نیاز پروژه از دیدگاه کارگذار:
برچسب های پروژه

در صورتیکه از نظر شما مبلغ پیشنهادی مناسب نمی باشد مبلغ پیشنهادی خود را در قسمت ارائه پیشنهاد مشخص نمایید.

اطلاعات مروبوط به کارفرما را با کلیک کردن بر روی نام حساب کاربریش مشاهده نمایید.

روند انجام پروژه به این صورت است که مبلغ پیش پرداخت توسط کارفرما به حساب سایت واریز خواهد شد،کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان مشخص شده پروژه را آماده مینماید،پروژه را در اختیار کارفرما قرار میدهد.زمانیکه پروژه را تایید نمود (کارفرما) مبلغ مورد نظر به حساب کاربر (پیمان کار) واریز می شود.

مهلت زمان لازم برای انجام پروژه است.این زمان از لحظه ای که کارگذار پروژه را واگذار نماید محاسبه می شود و تا پایان مهلت مقرر شده پروژه باید آماده گردد.

اگر کاربری که سفارش را بر عهده میگیرد در زمان لازم نتواند پروژه را تحویل دهد،کارگذار اجازه دارد پروژه را به کاربر دیگری تحویل دهد.همچنین ضرر ناشی از عدم تحویل به موقع پروژه از کاربر کسر میگردد و به حساب کارگذار واریز می شود.

پروژه هایی که به صورت تمام وقت تعریف شده اند ،پروژه هایی هستند که کارگذار آنها را تمام وقت تشخیص داده است.ممکن است شما بتوانید پروژه مورد نظر را به صورت پاره وقت و در همان زمان مورد نظر کارگذار انجام دهید.

قیمت پیشنهادی:   ۵۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۵۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۲ روز
ضمانت انجام کار:   ۰ ريال
پیام خصوصی خودتون رو چک کنید.به بهترین نحو ممکنانجام خواهد شد.   
قیمت پیشنهادی:   ۵۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۵۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۲ روز
ضمانت انجام کار:   ۰ ريال
با 10 سال سابقه
  
قیمت پیشنهادی:   ۵۰۰۰۰۰ ريال
بیعانه درخواستی :   ۵۰۰۰۰۰ ريال
زمان پیشنهادی:   ۱ روز
ضمانت انجام کار:   ۰ ريال
پیام خصوصی چک شود .