محتوای پروژه(با دقت مطالعه کنید!)
این پروژه در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط کارگذار پروژه به حالت پایان کار تغییر وضعیت داده است.
نظر کارفرما:این چندمین پروژه ای هست که در چند مدت اخیر در این سایت انجام میدم و تموم شده.خیلی از کارکرد این سایت راضی هستم.
نظر پیمان کار:پول به موقع به حسا من واریز شد .همه چیز خوب بود .